เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริษัท บ้านหยอดเหรียญ (ประเทศไทย) กักกันใต้แท้ #POTAMUS

มอบเงินและอุปกรณ์กีฬาให้กับปรัชญา Academy UDON UNITED U15 จังหวัดอุดรธานี

และโรงเรียนสตรีวิทยาจังหวัดหนองคายโดยใช้ชื่อโครงการ “ฮักเตะเตะบอล” ซึ่งมีความเสี่ยง

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่ความคิดและสานฝันด้านทักษะฟุตบอล

เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอีกหนึ่งกิจกรรมพล

บริษัท บ้านหยอดเหรียญ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน

Scroll to Top